Úvod -> Třídní vzdělávací program -> Doplňkové programy

 TVP - Doplňkové programy

Doplňkové programy

Doplňkové programy jsou realizovány v rámci výchovně-vzdělávacích činností se všemi dětmi na dané třídě a jejich plán je přílohou Školního vzdělávacího programu.


Logopedické poradenství    pí. učitelka D.Pilečková
  - prevence poruch řeči hravou formou
- kombinace tradičních technik se současným trendem
- informování rodičů dětí, které jsou urč. poruchou řeči ohroženy
- využívání moderní i tradiční literatury
  
 
Zpívání s flétnou a klavírem    pí. učitelky D.Pilečková a A.Posekaná
  - postupné seznamování s těmito nástroji
- základem jsou lidové písně, hry se zpěvem
- poznávání písní umělých
- navození tvořivé atmosféry, hra s písní a melodií
- příjemné zážitky při doprovodných činnostech - hra na tělo, využití Orffova instrumentáře
  
 
Výtvarně dramatické činnosti    pí. učitelky I.Mařineová a J.Španingerová
  - malování, kreslení, lepení, stříhání
- tvoření z netradičních materiálů
- zažití prožitků z výtvarné práce v dramatických hrách - pohádce
- účast na výtvarných soutěžích
  
 
Naše veselá angličtina    pí. učitelka A. Posekaná
   
Lektorka je učitelka MŠ, která nejlépe ví, co děti umí a potřebují. Děti si postupně vytvoří svoji první anglickou učebnici, pracovní listy formou omalovánek (spolupráce s rodiči). Učí se zábavnou formou
např.: děti hovoří se zvířátky, navzájem mezi sebou, říkají básničky, zpívají písničky, hrají dramatické hry. Tématické okruhy jsou známé z běžného života

 

Mateřská škola Železničářská
příspěvková organizace

Železničářská 12
370 06 České Budějovice
mssedmikraskacb@gmail.com

Napiště nám...
Kde nás najdete ?KONTAKTY:

Ředitelka mateřské školy
Bc. Miroslava Makovcová Stecherová
tel.: 724 095 098

Vedoucí školních jídelen
Jana Zieglerová
tel.: 702 242 582

Úřední den:
Pondělí 10:00 - 15:00 hod.

Provozní doba:
PO-PÁ 6:00-16:30


Dnes je pátek
Svátek má Stanislav