Zobrazit navigaci

Adaptační plán MŠ Sedmikráska


Adaptační plán je připraven pro první dny dítěte v MŠ a slouží jako pomoc pro dítě a rodinu. Cílem je co nejvíce usnadnit dítěti vstup do nového prostředí - mateřské školy.


Dítě se vstupem do MŠ zažívá velkou změnu. Vstupuje do širší společnosti, poznává nové lidi, kamarády, ale také se přizpůsobuje odlišnému režimu, než bylo doposud zvyklé a novým pravidlům.

Učitelka i personál uplatňují adaptační režim po celý měsíc září a s každým nástupem nového dítěte, pokud rodiče zvolí jeho nástup v pozdější době.

U dítěte, které si zvyká pomaleji, je třeba domluva individuálního průběhu adaptace. Po dlouhodobém přetrvávání potíží s adaptací, může být doporučen pedagogem odklad docházky do MŠ.

V procesu adaptace jde o postupné prodlužování pobytu v MŠ, kdy si dítě zvyká na odloučení od rodičů a učí se důvěry k jiným lidem. Poznává nové prostředí a nová pravidla. U každého dítěte tento proces může být jinak dlouhý.

Hlavním motem naší MŠ je spokojené dítě, proto je nutná komunikace a spolupráce rodičů s učitelkami, aby dítě v průběhu adaptace našlo jistotu a pocit v bezpečí v novém prostředí.

Ke každému dítěti přistupujeme individuálně a nenásilně s ohledem k jeho potřebám. Učitelky jsou empatické a citlivě vytváří pohodu a příznivou atmosféru ve třídě.

 • Proces adaptace začíná už při zápisu do MŠ. Při dni OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

           si mohou rodiče s dětmi prohlédnout školku, popř. si chvilku pohrát ve třídě, která se jim bude líbit.

 • Dalším krokem je návštěva rodičů s dítětem na zahradě mateřské školy v dopoledních hodinách (9,30-11,00hod.) nebo odpoledne (15,30-16,30 hod.), kdy rodič zůstává s dítětem - dítě se seznámí s prostředím, dětmi a učitelkami - vždy po předchozí domluvě s učitelkami na třídě
 • Při další návštěvě rodiče nechávají již dítě v péči učitelek. Obvykle to bývá hodina, která se postupně prodlužuje (čas prodlužovat maximálně o jednu hodinu).
 • Rodičům se v zájmu dítěte doporučuje loučení zbytečně neprotahovat a dítě tím zbytečně nestresovat.
  Po rozloučení není vhodné se do třídy vracet.
 • V další fázi adaptace dítě odchází po obědě. Standartním časovým obdobím, aby si dítě postupně zvykalo je minimálně týden.
 • Ve fázi, kdy dítě bude v MŠ čtyři hodiny má nárok na svačinu a oběd  (je nutná domluva s učitelkou a vedoucí školní kuchyně).  
 • Po úspěšném zvládnutí všech předchozích fází, dítě zůstává i na spaní.


 • Nebojte se, v případě potřeby (dítě bez rodičů nezvládá být samo) vás paní učitelka kontaktuje 

Doporučení pro rodiče

 • Před nástupem do MŠ navštěvujte s dítětem rodiny s dětmi, mateřská centra nebo dětské herničky. Nechte je na hlídání prarodičům a jiným známým osobám, aby neměly strach z odloučení.
 • Vysvětlete dítěti, jak to ve školce chodí.
 • Vyhraďte si dostatek času, aby dítě nebylo příchodem do MŠ stresováno, dopřejte mu dostatek času, aby své věci zvládlo samo.
 • Dohodněte se s dítětem, kdy pro něj přijdete (po obědě, po odpočinku).
 • Poté se s dítětem s úsměvem rozlučte, můžete jej ubezpečit, kdy přijdete a odejděte ze třídy. Opakovaně se již nevracejte.
 • Povídejte si s dítětem o tom, co ve školce zažilo, co nového se naučilo.

Pravidla pro účastníky adaptačního programu   

 • Do MŠ mohou pouze zdravé děti
 • Rodiče se přezují, dodržují hygienická pravidla
 • Rodič má nad svým dítětem po celou dobu dozor
 • Rodič nezasahuje učitelce do vzdělávacích, ani výchovných aktivit

K čemu by měli rodiče vést dítě před vstupem do MŠ, aby mu usnadnili přechod z rodinného/domácího prostředí do mateřské školy?

 

Sebeobsluha, samostatnost

 • Používá toaletu s pomocí
 • Umyje si samo ruce, utře se
 • Na upozornění se vysmrká
 • Spolupracuje při oblékání a svlékání
 • Jí samo lžící, po dobu jídla sedí u stolu
 • Napije se samo z hrnečku
 • Reaguje na pokyny (počkat, přijít, sednout si)

Hrubá motorika

 • Dobře chodí
 • Dobře běhá
 • Vystupuje a sestupuje po schodech
 • Skáče snožmo
 • Udělá několik kroků po špičkách
 • Skáče z malé výšky
 • Hraje si s míčem, kope do míče
 • Uklízí po sobě hračky

Jemná motorika

 • Střídavě používá obě ruce
 • Horizontálně řadí předměty k sobě
 • Staví věže
 • Skládá, rozebírá, ukládá předměty
 • Různě manipuluje s předměty
 • Zkouší malovat prsty
 • Spontánní kresba
 • Navléká korálky


Jednotlivé kroky tohoto plánu mohou být na základě aktuální situace vyloučeny či pozměněny. Vždy bude ale zachována individuální potřeba dítěte za vzájemné spolupráce zákonných zástupců s pedagogy MŠ. Jedná se otevřený dokument, který společně nastavíme a upravíme pro aktuální potřeby konkrétního dítěte.

Nepřehlédněte

Aktuality

Zobrazit více

Jednotlivá pracoviště

Zobrazit více

Informace pro rodiče

Zobrazit více

Kde nás najdete?

Ředitelství, které je umístěno v Železničářské ulici č. 12 a je největším pracovištěm. Jsou zde umístěné 4 třídy. Dále zde najdete ředitelku MŠ, zástupkyni, účetní i vedoucí školních jídelen. Další odloučená pracoviště se nacházejí na adrese V. Špály 7 a Krokova 9. Obě tato pracoviště mají 2 třídy po 24 dětech a samostatné školní kuchyně. Všechna pracoviště mají homogenní třídy.

Mapa