Zobrazit navigaci

AKCE A PROJEKTY V MŠ

Hrajeme si, učíme se, tvoříme, dovádíme!

Je pro nás důležité, abychom domů odcházeli s takovými prožitky, které naplňují naši touhu být s přáteli, poznávat okolní svět, objevovat, učit se. Dětem a rodičům nabízíme domácí atmosféru, malý kolektiv, přátelské vztahy, individuální přístup, respektování věkových a vývojových zvláštností, dobrou komunikaci s rodiči, možnosti konzultací, včasné řešení problémů po dohodě s rodiči.

Pro děti organizujeme každý měsíc:

  • ekologickou vycházku s dlouhodobým pozorováním přírody, všímáme si změn, souvislostí, poznáváme stromy, keře, plody, zvířata, sbíráme přírodniny. Učíme se správnému chování v přírodě, k respektu ke všemu, co nás obklopuje.
  • máme divadelní představení, hudební pořad nebo třeba návštěvu zvířátek.

Naše vzdělávání probíhá v tzv. tematických týdnech, kde se snažíme obohatit výuku prožitkovou formou. Protože na co si mohou děti samy šáhnout, mohou samy vytvořit, se učí mnohem rychleji a efektivněji např. ovocný týden - seznamování se s druhem ovoce - např. pečení závinu s dětmi.

Spolupráce s rodiči je pro nás velice důležitá a snažíme se, aby se rodiče stali součástí našeho vzdělávacího celku. Proto se pokoušíme uspořádávat akce s rodiči, kdy se mohou děti setkat s úzkou spoluprací v rodinné atmosféře, za podpory rodičů či prarodičů a sourozenců a vyzkoušet si aktivity běžného života během školních besídek, workshopů či vystoupení (vánoční besídka, dílničky, lampiónový průvod apod.).

S touto myšlenkou se snažíme přistupovat k tvorbě Projektových dnů, kdy nás v mateřské škole mohou navštívit například Policie České republiky, včelař, hasiči, tesař apod.

V průběhu školního roku navštěvujeme vzdělávací pořady v planetáriu, Jihočeském muzeu, Wortnerově domě či knihovně.

Spolupracujeme s:

  • základní školou - chodíme se podívat na děti do školy a pořádáme setkání se zástupci školy a našimi zákonnými zástupci
  • tyflokabinetem, jehož zástupci chodí pravidelně do školky a zákonní zástupci mohou nechat dětem přeměřit zrak

Předškolní děti mají v rámci vzdělávání jednou týdně výuku angličtiny. V odpoledních hodinách nabízíme pro děti různé kroužky, záleží vždy na výběru rodičů, jaký kroužek preferují.

Jednou týdně nad rámec výuky organizujeme v odpoledních hodinách doplňkový program Šikovné ručičky a Sportovní aktivity.

Pedagogický sbor dále organizuje v rámci tematických vzdělávacích celků akce pro děti např. Halloweenský rej, čertovskou a vánoční nadílku, společné zdobení vánočního stromku se zpěvem koled, pochod Tříkrálový - akce všech pracovišť MŠ Sedmikráska, všechny děti se oblečou do převleků včetně královských korun, které si samy vyrobily a společně vyrazí zpívat  do parku u točny autobusů v Suchém Vrbném, maškarní karneval, prohlídku vánočního náměstí, velikonoční koledu, oslavy mezinárodního dne matek, olympijský týden, celodenní výlet, pro předškoláky - rozloučení se školkou spojené s nočním přespáním ve školce.

Společně s rodiči se pravidelně scházíme při lampionovém průvodu, vánoční tvořivé dílničce, besídce pro maminky, zahradní slavnosti a loučením se školáky.


Součástí našeho TVP jsou projekty:

  • Minimální preventivní program - Prevence rizikového chování
  • Týmový duch, kontaktnost, fair play - projekt, který nám pomáhá sledovat a rozvíjet pohybovou gramotnost / vyspělost dětí v různých oblastech sportu přirozeným pohybem (chůze, běh, skok, lezení, plazení apod.)


Naším cílem je ukázat dětem svět kolem nás v celé jeho rozmanitosti.

Nepřehlédněte

Aktuality

Zobrazit více

Jednotlivá pracoviště

Zobrazit více

Informace pro rodiče

Zobrazit více

Kde nás najdete?

Ředitelství, které je umístěno v Železničářské ulici č. 12 a je největším pracovištěm. Jsou zde umístěné 4 třídy. Dále zde najdete ředitelku MŠ, zástupkyni, účetní i vedoucí školních jídelen. Další odloučená pracoviště se nacházejí na adrese V. Špály 7 a Krokova 9. Obě tato pracoviště mají 2 třídy po 24 dětech a samostatné školní kuchyně. Všechna pracoviště mají homogenní třídy.

Mapa