Zobrazit navigaci

Náš tým

1. Třída Berušky

Krokova
Pozice: Učitelky
Třídnictví:Berušky

Lucka a Blanka


Lucie

Paní učitelka Lucie je vedoucí odloučeného pracoviště Krokova. Jejím zásadní pilíře v práci je přístupu k dětem tvoří zejména laskavá důslednost, dále přátelskost, tolerance a empatie. S dětmi ale i jejich rodiči je pro ní velmi důležitá vzájemná důvěra a komunikace. Pro vzdělávání dětí využívá ráda tvoření s využitím i netradičních technik. Dbá na celkový rozvoj fyzické zdatnosti dětí, ten rozvíjí při pohybových aktivitách, které při příznivém počasí provádí venku. Do pohybových aktivit zapojuji také cviky na plosku nohy. Snaží se, aby se děti ve školce cítily bezpečně a školku navštěvovaly rády.


Blanka

Paní učitelka Blanka má k dětem velmi hezký klidný přístup, je trpělivá a obětavá. S dětmi a dětem často zpívá, tvoří s nimi a hodně si s nimi povídá. Všestranně děti rozvíjí a hodně jim pomáhá adaptovat se na nové prostředí. Věnuje se estetickým výchovám a děti hodně motivuje v zájmu o přírodu a její ochranu. Má široké znalosti o rostlinách, zvířatech a jevech v přírodě a poutavou formou tyto znalosti předává dětem. Zařazuje prvky z pedagogiky F. Ketta. Stará se o kroniku Mateřské školy.


2. Třída Kočky

Krokova
Pozice: Učitelky
Třídnictví:Kočky

Katka a Míša


Katka 

Paní učitelka Katka se zaměřuje na rozvoj sportovních aktivit, zlepšení pohybové koordinace u dětí. Podporuje rozvoj fantazie, kladné city a estetické cítění. Je k dětem přátelská, veselá, je empatická a děti si s ní užijí spoustu přirozenosti a legrace. Umí v dětech vidět talent a dále jim ho pomoct rozvíjet. K úspěšné práci využívá i dobrou spolupráci s rodiči. I na dále se věnuje studiu předškolní pedagogiky a psychologii dětí.


Míša

Paní učitelka Míša se věnuje rozvoji dětské fantazie a estetického vnímání za pomoci různých výtvarných a pracovních technik. Dále u dětí probouzí kladný vztah k přírodě a zvířatům. Jejím cílem je všestranně rozvíjet děti a podporovat je v jejich individuálních zájmech. Specializací paní učitelky je seznámení dětí s cizím jazykem – výuka anglického jazyka formou hry. Největším cílem pro ni je, aby se děti ve školce cítily bezpečně, spokojeně a chodily do školky rády


Školní kuchyně

Krokova
Pozice: Školní kuchyně

Jaruška

Pozice: Kuchařka

Kulinářské svačinky a obědy Vašim dětem připravuje paní kuchařka Jaruška, vždy se snaží, aby její dobroty dětem vykouzlily na tváři úsměv.


Úklid a údržba

Krokova

Martina

Pozice: Úklid

Čistotu a pořádek v prostorách naší školky má na starost paní Martina.


Karel a Dan

Pozice: Údržba 

O drobné opravy a herní prvky pečují v naší školce pánové Karel a Dan.

Nepřehlédněte

Aktuality

Zobrazit více

Jednotlivá pracoviště

Zobrazit více

Informace pro rodiče

Zobrazit více

Kde nás najdete?

Ředitelství, které je umístěno v Železničářské ulici č. 12 a je největším pracovištěm. Jsou zde umístěné 4 třídy. Dále zde najdete ředitelku MŠ, zástupkyni, účetní i vedoucí školních jídelen. Další odloučená pracoviště se nacházejí na adrese V. Špály 7 a Krokova 9. Obě tato pracoviště mají 2 třídy po 24 dětech a samostatné školní kuchyně. Všechna pracoviště mají homogenní třídy.

Mapa