Zobrazit navigaci

PŘEDŠKOLÁCI

Omlouvání dítěte

Dítě lze odhlásit elektronicky v pondělí nejpozději do 7:00 hod ráno. Úterý - čtvrtek vždy předchozí den do 12:00 hod  zde .

Předškolní vzdělávání je dle § 34a školského zákona č. 561/2004 Sb od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, povinné. V naší MŠ probíhá povinné vzdělávání od 8:00 do 12:00 hod. Dítě má tedy povinnost navštěvovat MŠ od 8:00 do 12:00 hod každý den, kromě prázdnin, které jsou definovány MŠMT. V MŠ jsou v šatnách omluvné listy, prosíme o včasné zapisování omluv. V případě neomluvení dítěte je zákonný zástupce povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do tří dnů ode dne výzvy ředitele školy.

BRUSLENÍ informace 

Bruslení pro školní rok 2021/2022 je naplánované: OD 5.10.2021 – 7.12. 2021 každé úterý.
On line schůzka s trenérem bruslení se bude konat 2.9. 2021 v 17:00 hod.

 PLAVÁNÍ informace 

Plavání pro školní rok 2021/2022 je naplánované: OD 20.4.2022 - 8.6. 2022 1x týdně 
Rodiče budou včas informováni.

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA 
České Budějovice 

Informace pro rodiče pro podání žádosti k vyšetření ZDE   

Desatero předškoláka ZDE

Odkazy správný úchop ZDE


Dokumenty

Coronavir

Pro rodiče předškoláka

Vzdělávací, inspirativní, návodné odkazy

ČT Edu pro předškolní děti:  https://t.ly/z5va

NÚKIB, E-kurz Vanda a Eva v online světě: https://t.ly/mwH2

NPI ČR, Podpora dětí s OMJ v MŠ distanční formou: https://t.ly/3DPK

Minimetodiky pro rozvoj předčtenářské, předmatematické a přírodovědné gramotnosti (PV):

https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=9641

Budeme mít předškoláka:    https://www.maprakovnicko.cz/zajimavosti-a-clanky/budeme-mit-skolaka-202cs.html

Náměty, nápady, inspirace - nejen pro vychovatelky školních družin:

 https://www.nidv.cz/images/npublications/publications/files/1584660421_n%C3%A1pady-n%C3%A1m%C4%9Bty-inspirace%20-%20web.pdf

www.vesela-chaloupka.cz/

www.predskolaci.cz/ke-stazeni

https://decko.ceskatelevize.cz/kouzelna-skolka

https://ucimesevenku.cz/skola-doma/

https://edu.ceskatelevize.cz/stupen-vzdelani/predskolni

https://decko.ceskatelevize.cz/logohratky

https://decko.ceskatelevize.cz/nenudim-se-doma/

https://www.snamitozvladnes.cz/index.php/ke-stazeni

https://www.myamos.cz/

www.predskolaci.cz

www.detsky-web.cz

www.hrajeme-si.cz

Výtvarné a tvořivé činnosti:

www.tvorivedeti.cz

www.sikovny-cvrcek.cz

Inspirační videa:

školní zralost

sluchové vnímání

zrakové vnímání

základní matematické představy

grafomotorika

vizuomotorika

slovní zásoba

sluchová diferenciace

prostorové vnímání

jak správně držet tužku

jak naučit dítě slyšet hlásky a slabikovat

jak trénovat drobnou motoriku dítěte

ukázkový zápis dítěte do školy


Nepřehlédněte

Aktuality

Zobrazit více

Jednotlivá pracoviště

Zobrazit více

Informace pro rodiče

Zobrazit více

Kde nás najdete?

Ředitelství, které je umístěno v Železničářské ulici č. 12 a je největším pracovištěm. Jsou zde umístěné 4 třídy. Dále zde najdete ředitelku MŠ, zástupkyni, účetní i vedoucí školních jídelen. Další odloučená pracoviště se nacházejí na adrese V. Špály 7 a Krokova 9. Obě tato pracoviště mají 2 třídy po 24 dětech a samostatné školní kuchyně. Všechna pracoviště mají homogenní třídy.

Mapa