Zobrazit navigaci

Akce v MŠ

Projekt Vildova zahrada 

Cílem projektu je, probudit v dětech vztah k přírodě a k životnímu prostředí, naučit je jej chránit. Vytvářet potřebu pečovat o přírodu a život v ní, aby děti rády trávily svůj volný čas v přírodě. Dalším cílem toho projektu je, snaha o zapojení rodičů či rodinných příslušníků dětí naší MŠ, do jednotlivých projektových dnů.

Obsahem projektu jsou: pracovní činnosti na zahradě MŠ (pletí, sázení, hrabání listí…), vycházky do přírody, třídění odpadu, příběhy s knihou, nejrůznější besedy (se zahradníkem, včelařem, myslivcem, pracovníkem záchranné stanice či rybářem), výroba hmyzích domečků, bylinkových truhlíků, vytvoření malého políčka pro společné pěstování plodin, uspávání podzimní zahrady, Vildův Vánoční stromeček, probouzení jarní zahrady, den stromů.

Děti si na základě vlastních prožitků, zážitků a her, vytvářejí kladný vztah k přírodě, rostlinám, zvířatům, lidem a vážit si práce druhých.

Eko vycházky 

Naše mateřská škola se snaží dětem co nejvíce přiblížit životní prostředí. Obrovskou výhodou výchovné práce v MŠ je, že jako paní učitelky máme možnost dětem otevřít oči, rozšířit obzory a pomoci jim „přijít přírodě na chuť“. Obsahem projektu je každý měsíc – krom zimních – naplánovat dětem procházku s programem, který se zaměřuje na jedno téma, například v ZÁŘÍ byl plánovaný výlet po okolí MŠ a pozorování okolní přírody v období podzimu, ŘÍJEN – ekologická procházka zaměřená na rozpoznávání stromů atd. 

Mimo projekt Ekologické vycházky se v MŠ snažíme zabývat i ekologií a ekologickou výchovou, dbáme na to, aby děti získaly přehled, jak být šetrné k přírodě, neplýtvat zbytečně vodou, neznečišťovat životní prostředí a třídit odpad.

Projektové dny 

V rámci projektových dnů, se snažíme dětem představit praktické činnosti, povolání nebo řemesla, se kterými děti v dnešní době nepřicházejí do častého kontaktu. Projektový den je vždy veden odborníkem, zabývajícím se konkrétní činností. Pro děti je připraven zajímavý program, tak aby děti, co nejvíce zaujal, bavil a přímým prožitkem se naučily něco nového. Na konkrétní téma navážeme i následující den doprovodným programem při řízené činnosti ve třídě, aby děti mohly své nové poznatky přirozeně zužitkovat.

Tříkrálový průvod

Tato akce se týká všech pracovišť MŠ Sedmikráska. Všechny děti se oblečou do převleků včetně královských korun, které si samy vyrobily a společně vyrazí zpívat k vánočnímu stromku na Železničářské

Čarodějnický den

Společná akce pro všechny děti i z odloučených pracovišť.  Děti se sejdou v areálu MŠ Železničářská, která se na den promění v ČARODĚJNICKOU ŠKOLU. Pro děti je připravený velmi zábavný program s úkoly, které děti se zaujetím plní.  Paní učitelky jsou v kostýmech čarodějnic a děti jsou tento den malými čaroději – i děti mohou též přijít v kostýmech.

Mateřská škola organizuje také besídky určené pro rodiče, kde děti mohou předvést, co se ve školce naučily, a spousta dalších akcí a doprovodných programů.

Třída nejstarších dětí často vyjíždí mimo MŠ, kde objevují rozmanitost a krásu přírody či zajímavosti našeho města. Také se tato třída účastní nejrůznějších soutěží. Dále se tato třída věnuje cílené spolupráci se základní školou. Děti se jdou podívat na výuku v 1. třídě. Mimo to se pro tuto třídu koná setkání zákonných zástupců se zástupci základní školy.


Nepřehlédněte

Aktuality

Zobrazit více

Jednotlivá pracoviště

Zobrazit více

Informace pro rodiče

Zobrazit více

Kde nás najdete?

Ředitelství, které je umístěno v Železničářské ulici č. 12 a je největším pracovištěm. Jsou zde umístěné 4 třídy. Dále zde najdete ředitelku MŠ, zástupkyni, účetní i vedoucí školních jídelen. Další odloučená pracoviště se nacházejí na adrese V. Špály 7 a Krokova 9. Obě tato pracoviště mají 2 třídy po 24 dětech a samostatné školní kuchyně. Všechna pracoviště mají homogenní třídy.

Mapa