Zobrazit navigaci

Náš tým

1. třída SLUNÍČKA

Železničářská
Pozice: Učitelky
Třídnictví:Sluníčka

Lenka, Sabina, školní asistentka Gábina


Lenka

Mé jméno je Lenka a jsem paní učitelkou ve třídě Zvídálkové. Snažím se budovat ve třídě přátelskou a pohodovou atmosféru.
Ráda s dětmi tvořím, cvičím a hraji nejrůznější pohybové hry.
Mým cílem je vést děti k samostatnosti, zodpovědnému jednání, a také se nebát umět si říci kdykoliv o pomoc, od někoho druhého či staršího.


Sabina 

Jmenuji se Sabina a vystudovala jsem obor předškolní pedagogika na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity. Mým cílem je navázat s dětmi harmonický vztah, díky kterému se děti cítí ve třídě šťastné a spokojeně. Při práci s dětmi využívám hodně dramatických prvků a zajímám se o dětskou literaturu a její využití při vzdělávacím procesu.


Gábina

Jmenuji se Gábina, jsem velmi klidná empatická povaha, ochotná vždy každému vyjít vstříc. Mám velmi kladný vztah k dětem. Mým cílem je začlenit každé dítě do kolektivu, aby se necítilo odstrčené. Vést děti k samostatnosti, ohleduplnosti a navzájem si pomáhat tak, aby se každé dítě cítilo ve školce v bezpečí a rádo ji navštěvovalo.

2. třída KOŤÁTKA

Železničářská
Pozice: Učitelky
Třídnictví:Koťátka

Miroslava, Iva, Hanka, Jana a asistentka Anna


Miroslava

Mám velmi ráda děti a svou práci s nimi směřuji k individualizaci a práci s potřebami každého jednotlivce. Činnosti s dětmi plánuji tak, aby byly pro děti atraktivní, dítě při nich prožívalo, a to vždy více smysly. Upřednostňuji práci, která vznikne na základě nastalé potřeby celku. Vážím si každého dítěte a beru ho jako sobě rovného s úctou a respektem. Jsem ředitelkou školy


Iva

Jmenuji se Iva  a jsem 4 rokem učitelkou v MŠ Sedmikráska. Letošní rok ve třídě Koťátka. Při práci s dětmi jsou pro mě důležitá domluvená pravidla a důslednost. K dětem přistupuji s respektem a individuálním přístupem. Současně jsem zástupkyní ředitelky školy.


Hanka

Jmenuji se Hanka, jsem paní učitelkou ve třídě Koťátka. Svým laskavým přístupem se snažím pomoci dětem, zvyknout si na pobyt v naší mateřské školce. Mým cílem je, aby si děti postupně navykly na chod mateřské školky a začlenily se bezproblémově do kolektivu, proto se snažím připravovat činnosti tak, abych jim tento proces, co nejvíce usnadnila. Často ve výuce používám motivační písničky, básničky a říkadla. S dětmi se věnujeme jednoduché dramatizaci, hrajeme krátké pohádky nebo si příběhy společně vymýšlíme, využíváme k tomu nejrůznějších pomůcek, např. čepičky, maňásky… Do denních činností zapojuji i pohybové hry a hudební činnost.


Jana


Anna

Jmenuji se Anna a jsem asistentka pedagoga. Mám kladný vztah k dětem. Mým cílem je vést děti k důslednosti a férovosti. Je pro mě také důležité, aby se děti cítily šťastně a spokojeně v kolektivu a vracely se do školky nadšení.  

3. třída VČELKY

Železničářská
Pozice: Učitelky
Třídnictví:Včelky

Jitka, Sára, Lída a asistentka Renata


Jitka

Jmenuji se Jitka, a práce pedagoga mateřské školy je pro mne určitým posláním pomoci dětem při jejich učení, předávat jim vědění a vytvářet situace, ve kterých se děti budou učit efektivněji. Jako učitelky mateřské školy jsme často první dospělou osobou mimo okruh rodiny, se kterou dítě tráví přes den většinu času. Mým hlavním cílem je snažit se přistupovat ke každému dítěti individuálně, brát ohled na jeho potřeby a pocity a přizpůsobit se jim.


Sára

Jsem paní učitelkou ve třídě Koček. Zaměřuji se na hudební aktivity, především zpěv u klavíru nebo na výtvarné činnosti různými technikami.
Snažím se o pozitivní vztah s dětmi a být pro děti oporou pro každý den. Nejdůležitější na práci v MŠ je empatie. Chci, aby se dětem ve školce líbilo a cítily se v ní dobře. 
Důležitá je pro mě spokojenost samotného dítěte, i jeho rodičů. 


Renata

Jmenuji se Renata. Jsem asistentka pedagoga. Můj cíl a úkol je s empatií, v klidu a  trpělivě dopomáhat dětem, které potřebují  mentální či fyzickou podporu  při začleňování do dětského kolektivu.  

4. třída ZVÍDÁLKOVÉ

Železničářská
Pozice: Učitelky
Třídnictví:Zvídálkové

Jitka B. a Eva Z.  


Jitka B.

Přestože na půdě školky teprve začínám, mám zkušenosti s dětmi jako trenérka - tedy v oblasti sportu a pohybu vůbec. Přistupuji k dětem s respektem a empatií, snažím se je povzbuzovat k samostatnosti. Mým cílem je ve školce vytvářet příjemné, láskyplné prostředí, kde se každý bude cítit bezpečně a přijímaný.  Chtěla bych ve školce dětem pomáhat objevovat radost z aktivního prožívání a ze zvládání a zdokonalování dovedností z různých oblastí života. Uvědomuji si důležitost předškolního věku pro získávání často celoživotního vztahu k činnostem. Proto se snažím dětem v jejich rozvoji trpělivě pomáhat, aby je radost ze zvládnutých aktivit vnitřně motivovala k dalším pokrokům.


Eva Z.

Mým přáním je vytvářet dětem příjemné a bezpečné prostředí, kde se učíme jeden od druhého a objevujeme svět, jeho pestrost a pravidla. Snažím se proto být jim dobrým příkladem a někým, na něhož se mohou s důvěrou obrátit.


Miroslava

Železničářská
Pozice: Ředitelka

Jsem ředitelkou MŠ a vedu celý tým pedagogických i nepedagogických pracovníků. Mám velmi ráda děti a svou práci s nimi směřuji k individualizaci a práci s potřebami každého jednotlivce. Činnosti s dětmi plánuji tak, aby byly pro děti atraktivní, dítě při nich prožívalo, a to vždy více smysly.  Upřednostňuji práci, která vznikne na základě nastalé potřeby celku. Vážím si každého dítěte a beru ho jako sobě rovného s úctou a respektem. Rodina dítěte je pro mne partnerem.  

Je mi ctí být součástí této sedmikráskové mateřské školky.

Školní kuchyně

Železničářská

Romana

Pozice: Vedoucí kuchyně

Pro vaše děti sestavuje jídelníčky. Odhlašování obědů vašich dětí. 

Renata a Jaroslava

Pozice: Kuchařka

Svačiny a obědy Vašim dětem připravují paní kuchařky Renata a Romana.

Údržba

Železničářská

Karel a Dan

O drobné opravy a herní prvky pečují v naší školce pánové Karel a Dan.

Úklid a prádlo

Železničářská

 Jana a Lenka

Pozice: Úklid

Po Vašich dětech uklízejí paní Lenka a Janička.

Ludmila

Pozice: Pradlenka

O čistotu ložního prádla Vašich dětí se stará pradlenka Ludmila.

Nepřehlédněte

Aktuality

Zobrazit více

Jednotlivá pracoviště

Zobrazit více

Informace pro rodiče

Zobrazit více

Kde nás najdete?

Ředitelství, které je umístěno v Železničářské ulici č. 12 a je největším pracovištěm. Jsou zde umístěné 4 třídy. Dále zde najdete ředitelku MŠ, zástupkyni, účetní i vedoucí školních jídelen. Další odloučená pracoviště se nacházejí na adrese V. Špály 7 a Krokova 9. Obě tato pracoviště mají 2 třídy po 24 dětech a samostatné školní kuchyně. Všechna pracoviště mají homogenní třídy.

Mapa