Zobrazit navigaci

Náš tým

1. třída SLUNÍČKA

Železničářská
Pozice: Učitelky
Třídnictví:Sluníčka

Hanka a Jitka 

Hanka

Jmenuji se Hanka, jsem paní učitelkou ve třídě s nejmladšími dětmi. Svým laskavým přístupem se snažím pomoci dětem, zvyknout si na pobyt v naší mateřské školce. Mým cílem je, aby si děti postupně navykly na chod mateřské školky a začlenily se bezproblémově do kolektivu, proto se snažím připravovat činnosti tak, abych jim tento proces, co nejvíce usnadnila. Často ve výuce používám motivační písničky, básničky a říkadla. S dětmi se věnujeme jednoduché dramatizaci, hrajeme krátké pohádky nebo si příběhy společně vymýšlíme, využíváme k tomu nejrůznějších pomůcek, např. čepičky, maňásky… Do denních činností zapojuji i pohybové hry a hudební činnost.

Jitka

Jmenuji se Jitka, a práce pedagoga mateřské školy je pro mne určitým posláním pomoci dětem při jejich učení, předávat jim vědění a vytvářet situace, ve kterých se děti budou učit efektivněji. Jako učitelky mateřské školy jsme často první dospělou osobou mimo okruh rodiny, se kterou dítě tráví přes den většinu času. Mým hlavním cílem je snažit se přistupovat ke každému dítěti individuálně, brát ohled na jeho potřeby a pocity a přizpůsobit se jim.

2. třída KOŤÁTKA

Železničářská
Pozice: Učitelky
Třídnictví:Koťátka

Eva H, Eva Z a Marie

Eva H

Jmenuji se Eva, jsem paní učitelkou ve třídě Koťátek, zároveň jsem zástupkyní paní ředitelky. S dětmi nejraději tvořím a učím je novým výtvarným technikám. Často do řízených činností zapojuji pohybové hry. Snažím se děti vést k empatii, aby nedělaly rozdíly mezi lidmi a navzájem se respektovaly. Vedu děti k samostatnosti a sebeobsluze. Učím děti, aby si uměly hrát samostatně, ale také ve skupince. Jako logopedický asistent dbám na správnou výslovnost. Chtěla bych děti, co nejvíce přiblížit k přírodě, proto s dětmi často chodíme ven, na procházky a pracovat na školní zahradu, plejeme záhonky a staráme se o květiny a o ovoce, které pěstujeme.


Eva Z

Mým přáním je vytvářet dětem příjemné a bezpečné prostředí, kde se učíme jeden od druhého a objevujeme svět, jeho pestrost a pravidla. Snažím se proto být jim dobrým příkladem a někým, na něhož se mohou s důvěrou obrátit.


Marie

Pozice: Školní asistent

3. třída VČELKY

Železničářská
Pozice: Učitelky
Třídnictví:Včelky

Eva P a Jitka B.

Eva P.

Jmenuji se Eva, jako paní učitelka se vidím být empatickou a srdečnou, vždy se smyslem pro spravedlnost, která respektuje a zaměřuje se na individuální potřeby dětí, ale trvá na vzájemném respektu a dodržování pravidel v naší mateřské školce. Ráda s dětmi poznávám přírodu a snažím se rozvíjet vztah dětí vzhledem k přírodě. S dětmi také velmi často vyrábím a věnuji se výtvarné činnosti. Velmi ráda též s dětmi experimentuji, provádíme nejrůznější pokusy.

Jitka B.

Přestože na půdě školky teprve začínám, mám zkušenosti s dětmi jako trenérka - tedy v oblasti sportu a pohybu vůbec. Přistupuji k dětem s respektem a empatií, snažím se je povzbuzovat k samostatnosti. Mým cílem je ve školce vytvářet příjemné, láskyplné prostředí, kde se každý bude cítit bezpečně a přijímaný.  Chtěla bych ve školce dětem pomáhat objevovat radost z aktivního prožívání a ze zvládání a zdokonalování dovedností z různých oblastí života. Uvědomuji si důležitost předškolního věku pro získávání často celoživotního vztahu k činnostem. Proto se snažím dětem v jejich rozvoji trpělivě pomáhat, aby je radost ze zvládnutých aktivit vnitřně motivovala k dalším pokrokům.

4. třída ZVÍDÁLKOVÉ

Železničářská
Pozice: Učitelky
Třídnictví:Zvídálkové

Lucie a Tereza

Lucie

Jsem učitelkou ve třídě Zvídálků. S dětmi ráda zpívám, hrajeme na klavír, cvičíme při hudbě. Snažím pracovat tak, aby každé dítě vědělo, že jsem ve třídě pro něj a může se na mě s čímkoliv obrátit. U dětí se snažím více o  individuální přístup. Díky kurzu logopedického asistenta se snažím s dětmi hravou formou procvičovat správné vyslovování hlásek.

Tereza

Jmenuji se Tereza, jsem paní učitelkou ve třídě u Zvídálků, zároveň jsem vystudovaný speciální pedagog a logopedický asistent, proto se ve své praxi ve školce zaměřuji na práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, a jejich plynulé zapojení do kolektivu třídy a kolektivu celé mateřské školy, na diagnostiku jednotlivých dětí a individuální práci. Mým cílem je, aby se každé dítě ve školce cítilo bezpečně, nezávisle na jeho potřebách, aby do školky chodilo s radostí a motivací naučit se něco nového.

Miroslava

Železničářská
Pozice: Ředitelka

Jsem ředitelkou MŠ a vedu celý tým pedagogických i nepedagogických pracovníků. Mám velmi ráda děti a svou práci s nimi směřuji k individualizaci a práci s potřebami každého jednotlivce. Činnosti s dětmi plánuji tak, aby byly pro děti atraktivní, dítě při nich prožívalo, a to vždy více smysly.  Upřednostňuji práci, která vznikne na základě nastalé potřeby celku. Vážím si každého dítěte a beru ho jako sobě rovného s úctou a respektem. Rodina dítěte je pro mne partnerem.  

Je mi ctí být součástí této sedmikráskové mateřské školky.

Školní kuchyně

Železničářská

Barbora F.

Pozice: Vedoucí kuchyně

Pro vaše děti sestavuje jídelníčky. Odhlašování obědů vašich dětí. 

Renata a Romana

Pozice: Kuchařka

Svačiny a obědy Vašim dětem připravují paní kuchařky Renata a Romana.

Údržba

Železničářská

Šárka

O drobné opravy v naší školce se stará Šárka.

Úklid a prádlo

Železničářská

 Jana a Lenka

Pozice: Úklid

Po Vašich dětech uklízejí paní Lenka a Janička.

Ludmila

Pozice: Pradlenka

O čistotu ložního prádla Vašich dětí se stará pradlenka Ludmila.

Nepřehlédněte

Aktuality

Zobrazit více

Jednotlivá pracoviště

Zobrazit více

Informace pro rodiče

Zobrazit více

Kde nás najdete?

Ředitelství, které je umístěno v Železničářské ulici č. 12 a je největším pracovištěm. Jsou zde umístěné 4 třídy. Dále zde najdete ředitelku MŠ, zástupkyni, účetní i vedoucí školních jídelen. Další odloučená pracoviště se nacházejí na adrese V. Špály 7 a Krokova 9. Obě tato pracoviště mají 2 třídy po 24 dětech a samostatné školní kuchyně. Všechna pracoviště mají homogenní třídy.

Mapa