Zobrazit navigaci

Náš tým

Jitka

Špálova
Pozice: Školnice
 • paní školnice
 • stará se nejen o estetičnost prostředí, poradí si i s náročnějšími technickými „záludnostmi“ a jen tak něčeho se nezalekne.
 • díky její fotodokumentaci máme možnost si připomenout leckdy úsměvné momentky z každodenního chodu školky.

Maruška

Špálova
Pozice: Školní kuchyně.

Maruška

Pozice: Kuchařka

Kulinářské svačinky a obědy Vašim dětem připravuje paní kuchařka Maruška, vždy se snaží, aby její dobroty dětem vykouzlily na tváři úsměv.

Třída Maláči

Špálova
Pozice: Učitelky

Eva H.

Jsem vedoucí učitelkou MŠ V. Špály 7. S dětmi nejradši tvořím a trávím čas při venkovních hrách. 


Lucie

Jsem paní učitelkou ve třídě Maláči. Zásadní pilíře v mém přístupu k dětem tvoří zejména laskavá důslednost, dále přátelskost, tolerance a empatie. S dětmi ale i jejich rodiči je pro mě velmi důležitá vzájemná důvěra a komunikace. Pro vzdělávání dětí využívám ráda tvoření s využitím i netradičních technik. Dbám na celkový rozvoj fyzické zdatnosti dětí, ten rozvíjím při pohybových aktivitách, které při příznivém počasí provádíme venku. Do pohybových aktivit zapojuji také cviky na plosku nohy. Snažím se, aby se děti ve školce cítily bezpečně a školku navštěvovaly rády.

Třída Velkáči

Špálova
Pozice: Učitelky

    Věra 


 • snaží se vytvářet v MŠ ovzduší vzájemné důvěry a tolerance a jít tak příkladem dětem
 • ráda se učí novým věcem i v oblast ICT, účastní se vzdělávacích seminářů
 • dbá na připravenost dětí pro vstup do ZŠ
 • věnuje se dětem s odlišným mateřským jazykem
 • věnuje se dětem s odkladem školní docházky
 • věnuje se dětem se speciálními vzdělávacími potřebami
 • při úterních doplňkových programech doplňuje předškolní vzdělávání GRAFOMOTORIKOU S PÍSNIČKOU, kdy využívá hry na hudební nástroj – kytary
 • zařazuje tzv. krátké metodické TABLETOVÉ CHVILKY – velmi citlivé seznámení dětí s počítačovou technologií
 • ekologické vycházky do okolní přírody


    Martina 


 • učitelka 2. oddělení

 • je součástí týmu od ledna 2020. Po zkušenostech s alternativním školstvím, nešťastných pokusech v jiných státních MŠ, působení v jazykových školách, je ráda, že objevila školku rodinného typu, kde se dětem dostává citlivého, pevného, empatického a laskavého vedení.

 • zajímá se o spoustu věcí a své poznatky se snaží vhodnou formou předávat dál. K dětem přistupuje respektujícím způsobem a mnohému se od nich učí.

 • specializuje se na seznamování dětí s cizím jazykem. Během její hravé angličtiny, která probíhá přirozeným učením se bez učení, děti objevují okolní svět, aniž by si kolikrát uvědomovaly, že celá lekce probíhá v angličtině.

 • (nejen) prostřednictvím osobnostně dramatické výchovy, kterou hojně a ráda při práci s dětmi využívá, podporuje jedinečnost každého dítěte.Nepřehlédněte

Aktuality

Zobrazit více

Jednotlivá pracoviště

Zobrazit více

Informace pro rodiče

Zobrazit více

Kde nás najdete?

Ředitelství, které je umístěno v Železničářské ulici č. 12 a je největším pracovištěm. Jsou zde umístěné 4 třídy. Dále zde najdete ředitelku MŠ, zástupkyni, účetní i vedoucí školních jídelen. Další odloučená pracoviště se nacházejí na adrese V. Špály 7 a Krokova 9. Obě tato pracoviště mají 2 třídy po 24 dětech a samostatné školní kuchyně. Všechna pracoviště mají homogenní třídy.

Mapa